Fuellink bezit de accreditatie ISO17020 om herijken uit te voeren en is COP goedgekeurd.

Productie & Kwaliteit

 

In de productie van voertuigen maakt men een onderscheid in tankwagens en de zogenaamde dispensers of verdelers:

"We bouwen tankwagens  van 10.000 tot 85.000 liter. Daarbij is er nog een groot verschil of het voertuig op de openbare weg komt of niet.

 

Wordt de tankwagen enkel ingezet op de tarmac van een luchthaventerrein, dan wordt het niet ingeschreven. Daar zijn goede banen om te rijden en met een maximum van 30 km/h uur zijn er weinig problemen te verwachten.

 

Bij wegtransport valt de tankwagen dan weer onder de ADR-reglementering en hij moet dus 90 km per uur kunnen rijden (ADR, Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR is dus vaak van toepassing op militaire betankers die tussen twee vliegbasissen moet kunnen pendelen, maar ook voor enkele specifieke civiele klanten die hun brandstof buiten het luchthaventerrein moeten halen. Dat maakt het dus iets complexer en bijgevolg duurder.

 

Een ander onderscheid tussen militaire en civiele toepassingen
zijn de brandstoffilters die we gaan plaatsen. Militairen tanken JP-8 brandstof,terwijl in de burgerluchtvaart kerosine of Jet A-1 veelal van toepassing is.

Toptechnologie

 

"De technische revolutie staat niet stil. Een nieuwe tendens is datatracking. Ondermeer
BP wil vanuit de centrale in Londen weten wat een specifiek voertuig aan het doen is: zijn alle veiligheden in orde, zijn er overtredingen op de veiligheid vastgesteld, klep open en toe. Niets voor niets is onze slogan “ A PASSION FOR TECHNOLOGY”.

 

Ons modern machinepark overgenomen van Atcomex bepaalt de perfecte kwaliteit van onze producten: SAF plasma, een automatische lasbank DAVIS rolmachine, PEMA lasstraat ...